Mariebad badstrand

Gratis aktiviteter

Mariebad badstrand är i anslutning till Mariebad simhall, vilket där finns gott om parkering. På stranden finns tre volleybollplaner, eftersom det brukar anordnas tävlingar där. Stranden är även nära Sjökvarteret och med gångavstånd till centrum.