Kumlinge flygfyr

Gratis aktiviteter

Kumlinge flygfyr byggdes 1937 för att understödja flygtrafik. Flygfyren är 15 meter högt betongtorn och befinner sig på Kasberg, 1 km från Kumlinge flygfält. Nedanför flygfyren finns informationsskyltar och blå målade stenar som leder upp till flygfyren.