S:ta Christina kyrka

Gratis aktiviteter

Kyrkan i Hammarland är en av de åländska moderkyrkorna, som är en stenkyrka från sent 1200-tal. Kyrkan ligger in till den gamla postrotevägen, vilket var vägen för förande av post och resande under 1638- 1910. Även ett stort gravfält finns väster om kyrkan. Väggmålningarna i kyrkan är från 1400-talet och därtill gammal och välbevarade inredning. Kyrkan finns öppen för besökare.