S:ta Birgitta

Gratis aktiviteter

S:ta Birgitta kyrka är en typisk sjöfararkyrka som befinner sig i Lemlands kommun. Ursprunligen uppkallades kyrkan efter sjöfartens skyddshelgon Sankt Nikolaus, men på senare 1400-talet blev S:ta Birgitta kyrkans skyddshelgon. Kyrkan är byggd i röd granit och de äldsta väggmålningarna är från 1290-talet. Intill kyrkan finns även järnåldersgravfält och i vapenhuset har det funnits arkeologiska fynd, en gravhäll från 1100-talet. Kyrkan finns öppen för besökare att ta bilder och läsa om kyrkans historia.