Bilder kommer snart!.png

Höckböleholmens naturreservat

Gratis aktiviteter

Höckböleholmens naturreservat är en varierande med rikt djur- och växtliv. På våren blommar vitsippor och blåsippor och på udden växer orkidén Adam och Eva. Träd och buskar, såsom asp, lönn, ask, hassel, vildapel, getapel, hagtorn och måbär gör reservatet till en upplevelse även under hösten. Fåglar så som olika hackspettsarter, mesar, trädkrypare, göktytor, nötkråkor och grönsångare finns här. Här finns dessutom den vackra Lastarudden som användes en gång i tiden som lastplats för galeaser under bondeseglationens tid. På naturreservatet finns även en naturstig som är 1,8 km lång markerad med gula stolpar. Vid entrén av naturreservatet finns regler alla besökare bör följa.