Prästgårdsnäset naturreservat

Gratis aktiviteter

Prästgårdsnäset naturreservat består utav ståtliga ask- och ekbackar och vackra ängar, men använts främst som betesmark. Naturreservatet har en rik vegetation med kring 200 registrerade arter och dessutom rikt fågelliv. Vid entrén finns regler man bör följa när man besöker naturreservatet. Genom naturreservatet följs en vandringsled som är 2,1 km, vilket är markerat med vitmålade stolpar.