Kumlinge minnessten

Gratis aktiviteter

Minnesstenen i Kumlinge är ett minne från kriget 1808 mellan Sverige och Ryssland, när ryska soldater uppehöll sig här. Stenen är placerad uppe på berget med utsikt över Kumlinge by. Nedanför berget finns informationsskyltar om kriget och bilder på vapen från 1800-talet.