Kungsö batteriberg

Gratis aktiviteter

Inom kungsö batteri finns en cirka 2 km lång stenlagd rysk militärväg och kasernområde som under åren 1916-1918 anlades på toppen av Dalsberg. Anläggningen ingick i en stor försvarslinje som sträckte sig från norra Åland till Dagö-Ösel i Estland. Målet var att spärra av finska viken och kontrollera infarten till Bottenviken. Här finns till idag söndersprängda kanonställningar och utsiktstorn, från vilket man ser kusten utanför Mariehamn och de områden batteriet bevakade. Jomala vandringsled fortsätter även genom batteriet, och därmed kan följas.