Sålis batteriberg

Gratis aktiviteter

Sålis batteriberg var en gång ett ryskt batteriberg med en 800 meter stenlagd militärväg. Anläggningen ingick i en stor försvarslinje som sträckte sig från norra Åland till Dagö-Ösel i Estland. Målet var att spärra av finska viken och kontrollera infarten till Bottenviken. Sålis batteri härstammar från första världskriget och trots den omsorgsfulla demoleringen 1919 finns det mängder av synliga lämningar kvar efter batteriet och byggnaderna. På Hammarlands kommunkansli (samt på Ålands Museums hemsida finns en webbutik där man kan beställa en folder) finns en broschyr om batteriet.